7 maj 2021

Husqvarna-HTC-Certifierade Partners

Den 7/5-21 har Confloors medlemmar Teamsmöte.

Vi skall resonera kring den nya situation som uppstått gällande Husqvarnas förvärv av HTC. Hur påverkar det oss som företag? Det nya Certifieringsavtalet skall under luppen. Husqvarna har verkligen gjort ett bra jobb med att förädla varumärket Husqvarna Superfloor (HTC Superfloor). Hatten av och all heder!

Men har man tänkt på allt? Vad får det för konsekvenser? Vad kommer det att innebära att vara Cerifierad Partner?

Ett av syftena med Confloor-gruppen är att nyttja hela gruppens tankar, idéer och kunskaper för att reda ut bl.a. sådant som ovan nämns. Med EN stark röst kan vis sedan föra dialog med leverantörer och andra intressenter.

Vänliga hälsning

Confloor Team