Om Confloor

Bakgrund

Grundaren Henric Kärrstedt har varit verksam inom entreprenadbranschen i snart 20 år. Idén med Confloor bygger därför på många års erfarenhet.  Vi har identifierat en del krav som kunder och beställare har på en trygg och säker leverantör. De företag som har rätt att använda Confloor Varumärke uppfyller de krav Confloor ställt upp. Confloorföretag är verksamma i golvbranschen, främst inom betonggolv och naturstensgolv men även andra golvlösningar.

Confloor® Kvalitétsäkring/Certifiering

I syfte att säkerställa god, rätt och efterfrågad kvalitet finns det idag en mängd olika standarder och regelverk inom byggbranschen avsedda att styra upphandlingar och utförande. Dessa regelverk innefattar både beställare såväl som leverantörer.

Kundnytta

Som kund skall du känna dig säker på att oavsett vilken produkt eller teknisk lösning du beställer av ett Confloor-företag, så är det pålitliga människor och ett stabilt företag du har  att göra med.

Confloor® är din trygghet

Confloor® har växt fram under snart två decennier och är namnet på certifiering och en kvalitétssäkring. Företag som använder varumärket Confloor® har kontrollerats enligt vissa krav och innehar en viss standard. Kraven finns dokumenterade och företaget accepterar dessa genom att underteckna ett avtal.  Avvikelser eller bristande efterlevnad av Confloorstandard undersöks noggrant. Orsak och ansträngning att avhjälpa avvikelsen samt vilka konsekvenser som blir följden är grundläggande. Detta fråntar självklart inte beställaren det egna ansvaret att kontrollera företaget man avser göra affärer med. Då övriga Confloorföretag vill vårda varumärket kan det i speciella fall, när situationen tillåter, önskan finns och andra åtgärder inte är tillräckliga vara möjligt att andra Confloorföretag engagerar sig för att korrigera eventuella konsekvenser eller på annat sätt hjälpa till. Om ett Confloorföretag fortlöpande avviker eller visar inställning att inte vilja anstränga sig för att leva upp till Confloorstandard kan det som en sista åtgärd leda till att företaget mister rätten att använda sig av Confloor® Varumärke. Ovan innebär även böter enligt avtal. Om du representerar ett stort eller litet företag eller om du är konsument så är vår önskan att du skall känna dig trygg när du gör affärer med företag som använder varumärket Confloor®.