Verksamhetsområden

Våra golvlösningar

Confloor erbjuder flertalet olika golvlösningar för polering av industrigolv. Vi arbetar med ledande leverantörer och är idag störst på att leverera diamantslipade och polerade betonggolv. Confloor-företagen är godkända leverantörer av bl.a. Husqvarna SUPERFLOOR™

Medlemmar i Confloorgruppen har varit en initial kraft som tillsammans med våra leverantörer varit med och tagit fram de mest kända koncepten för diamantslipad betong som marknad känner till idag. Ett arbete som pågått i drygt 20 år nu.

Slipad och polerad betong– framtidens betonggolv

Den extremt starka ballasten exponeras vilken vanligtvis består av granit och gnejs. Betong består till ca 65-70% av stenmaterial. Cementpastan som håller ihop stenen stärks med ett vattenglas som tränger ner i golvet och reagerar med den fria alkalin och koldioxiden i betongen. Denna impregnering ökar betongens täthet och hårdhet samt resistensen mot diverse vätskor och kemikalier. Betongimpregneringen är beständig och behöver inte upprepas. Det exponerade stenmaterialet liksom den släthet slipningen ger, bidrar till det extremt goda nötningsmotstånd/slitstyrka dessa golv står för. Slipningen sker i flera av varandra beroende steg till en mekaniskt polerad yta som minskar friktionen i golvet till ett minimum.

Uppbyggt på miljövänligt material.

Golvet är uppbyggt endast på naturliga material. Betong består av cement, vatten, sten, och grus.  Betongimpregnering som används i framställandet av de olika slipkoncepten är miljövänlig och baserad på naturliga produkter. Skötsel innebär att inga miljöfarliga kemikalier och de maskiner som används vid installationen drivs av el.

Slipad polerad betong – Platta på mark.

Slipad och polerad betong är ett av de få golv man kan använda i samband med betongplatta på mark och eventuell markfukt eftersom är diffusionsöppet och ”andas”. Betongimpregneringen som används garanterar dock inte vattentäthet.

Slipad och polerad betong – Ekonomiskt

Golvet är i stort sett underhållsfritt och inga dyra kemikalier krävs vid städningen. Dessutom ger Slipad och polerad betong golven liv och lyster. Golvet kan även färgas, för bästa resultat sker detta genom att betongmassan pigmenteras på betongstationen.

Massagolv

Med massagolv menar vi härdplaster som härdar efter läggning. Det är ett samlingsnamn för flera av våra materialtyper: epoxi, akryl och polyuretan. I jämförelse med betonggolv så finns flera fördelar. Framförallt är det hygieniskt och tåligt mot kemikalier men det finns också stor variation i både funktion och utseende. Färgvalen är oändliga och golvet kan göras med struktur för halkskydd. Massagolv går att installera på betong, asfalt, trä och metall.

Det finns dock nackdelar. Skjuter det på fukt från undergolvet kan ytskiktet spricka. I dessa fall rekommenderar vi Sikafloor HyCem (se cementmassa nedan), som kan läggas på fuktig betong. Ett annat alternativ är att förändra den befintliga betongytan och skapa ett HTC Superfloor.

Fyra materialtyper

  • Epoxiplast – Den vanligaste typen av plast vi använder. Mer flexibel i funktion och färg än andra härdplaster. Antalet olika golvsystem är enormt men vi rekommenderar Compactgolven.
  • Akrylplast – Akrylen har extremt kort härdningstid. Efter att golvet är lagt tar det i snitt enbart två timmar innan man kan gå på golvet.  Ett golvsystem vi rekommenderar är Flowcrete Duracon.
  • Polyuretanplast – Polyuretanplasten  är mekaniskt flexibel. Det betyder att den är stryktåligare och därför rekommenderar vi den i industriella och publika miljöer där punktbelastningen är hög. Exempelvis parkeringshus. Vanliga system är Sika Cardeck Elastic och Flowcrete Deckshield ID
  • Cementmassa – Cementbaserad massa når många av de mekaniska kraven som traditionell härdplast gör men är betydligt mer miljövänlig. Vi rekommenderar bland annat Sikafloor HyCem och Sikafloor EpoCem