14 apr 2016

Nästa Confloormöte 17-15/5-16

Efter Nordbygg 2016 är vi i Confloorgruppen mer laddade än någonsin. Vi vill bli bättre på alla fronter. Vi har minst två planerade möten varje år då vi tar upp allt som vi kan komma på som gör oss och vårt arbete bättre.

Vi vill säkerställa att våra kunder alltid får det bästa, men även att vår leverantörer/partners tycker vi är en intressant och givande grupp att samarbeta med. Det är detta vi  förbereder var och en och sedan tillsammans resonerar om i våra möten.

Efter våra möten har vi tydliga ”att-göra-listor” med ansvarsfördelning och deadlines. Detta genererar intern respekt för varandra men även för vårt varumärke. Vi är även noga med att lyssna av våra leverantörer/partners och kunder för att få input från dessa om vad de anser vi kan göra som grupp för att öka vårt värde.

På agendan denna gång finns följande:

  • Genomgång/utvärdering Nordbygg-mässan.
  • Framtida satsningar.
  • Framtida medlemmar i Confloorgruppen.
  • Utveckla Confloor
  • Certifieringsmodellen

Detta och en hel del fler viktiga saker reder vi ut under dagarna två. Vi återkommer efter mötet med information.

Från vänster Urban Edell, Henric Kärrstedt, Robert Selberg och Erik Hasselberg

Från vänster Urban Edell, Henric Kärrstedt, Robert Selberg och Erik Hasselberg