15 aug 2018

Sammanfattning av möte 14/8-18

Då kan Confloor-gruppen lägga ytterligare ett möte till handlingarna. Det var på Clarion Hotell Sky City Arlanda och rum Leonardo da Vinci vi tillbringade 5 väderfulla timmar.

En välfylld Dagordning med nyttiga ämnen gicks igenom med stort engagemang av samtliga i den idag 6 företag starka gruppen.

Vår gemensamma bedömning är ”bästa mötet hittills”. Vi funderade på varför vi säger så.

Det vi kommer på är bl.a. punkten ”Genomgång av föregående protokoll”. När vi går igenom det möte efter möte och med tydlighet kan se att vi sakta men säkert rör oss framåt, ger det förnyad energi och motiverar oss alla att fortsätta att engagera oss i gruppen.

Våra tydliga och gemensamma mål nås vilket gör att det känns meningsfullt att sätta upp nya men även att fortsätta arbeta hän emot redan uppsatta.

Fokus vid detta mötet låg på att tillsammans belysa nyttorna med Confloor-gruppen och för vilka.

Vi är tillsammans övertygade om värdet Confloor-gruppen skapar för våra kunder, beställare, leverantörer men även för medlemsföretagen i gruppen.

Vetskapen om att vi skapar ett mervärde för våra kunder är det som är viktigast för oss. Det är slutmålet.

Dit når vi genom att skapa värde för leverantörer och oss själva. Allt sitter ihop.

På Dagordningen finns det alltid tid för resonemang kring mer handfasta ämnen som rör själva kärnverksamheten…hur ser marknaden ut? Finns det nyheter på maskin-verktygsfronten? Hot…och hur vi gemensamt kan möta eventuella sådana med full kraft.

Det är alltid en intressant punkt eftersom det blir så tydligt vilken kraft det finns i en grupp mot att man arbetat ensam.

Därför var det självklart extra kul att välkomna en ny medlem i gruppen. Sanpro AB är ett välkommet tillskott som ökar Confloor´s närvaro i Skåne. Sanpro har många års erfarenhet av slipade och polerade betonggolv men som tack vare sitt ingående i Cliamt80-Gruppen breddar Confloor’s verksamhetsområde avsevärt. Vi ser fram emot Sanpro´s engagemang.

Trots att företagen i Confloor-gruppen är starka inbördes konkurrenter som många gånger tävlar om samma uppdrag kan vi samarbeta med resurser, logistik och i uppdrag. Detta gör oss unika i branschen och kommer våra kunder till nytta.

Vi vill avslutningsvis passa på att tacka den leverantör som under 1,5 tim. på ett smakfullt och imponerande sätt presenterade sig och sin portfölj men framför att visade hur de som leverantör kan vara med och bidra till att stärka Confloor-gruppen. Ett väl genomtänkt avtalsförslag kunde vi konstatera. Ser fram emot en fortsättning.

Om du är en leverantör som tror dig kunna stärka vår Grupp med ditt erbjudande kan du kontakta oss och berätta hur, så kanske du får chansen i ett möte med oss eller på annat vis.

Om du är entreprenör inom vårt område och kanske vill bli medlem är det bara att höra av sig så resonerar vi om det.

Vänliga hälsningar

Vi i Confloor-gruppen

•Confloor_logo_RGB_neg