11 okt 2017

Strategimöte 12/10-17

Åter har vi valt Arlanda som platsen för vårt nästa möte. Eftersom vi kommer från landets fyra hörn passar det bäst.

Som vanligt kommer vi att resonera om Betong, tillsatser och andra produkter som är användbara i vårt arbete med att skapa bästa tänkbara betonggolv för våra beställare.

I detta möte kommer vi att gästas av Rickard Svenningson. www.infosective.se      www.verksamhetsfokus.se 

Rickard har gedigen erfarenhet av verksamhetsrevision samt som revisionsledare. De senaste åren har Rickard arbetat för ett ackrediterat certifieringsorgan som revisionsledare för ledningssystemsstandarderna ISO 9001 (ledningssystem för kvalitet), ISO 14001 (ledningssystem för miljö) och ISO 27001 (ledningssystem för informationssäkerhet).

För ISO 27001 och ISO 22301 (ledningssystem för kontinuitet) är Rickard även produktansvarig åt ett av Sveriges största certifieringsorgan och tagit verksamheten till ackrediterad status för ISO 27001 och deltar i standardiseringsarbetet för informationssäkerhet genom den svenska tekniska kommittén TK318 som utvecklar ISO 27000-seriens standarder.

Rickard är personcertifierad etisk hackare under ISO 17024-ackreditering samt personcertifierad säkerhetsanalytiker.

Rickard kommer att hjälpa oss i ett resonemang om hur vi kan ta nästa steg med Confloor med mål att få bästa möjliga kundnytta. Vi ser fram emot att få bolla tankar och idéer med Rickard.

Ett Confloorföretag vill vara det trygga alternativet när du skall välja golvlösning. Därför arbetar vi oförtrutet vidare med vårt kvalitetsarbete.